Een bezoek gebracht aan de Theeschenkerij in Ewsum bij Middelstum.